โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง http://bmschool.siam2web.com/

 สภาพที่ตั้งของโรงเรียน 
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง  ตั้งอยู่ที่เลขที่  140 ถนนถวิลวัฒนา ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2509 โดย
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
     - ด้านหน้าทิศใต้    ติดถนนถวิลวัฒนา 
       - ด้านหลังทิศเหนือ  ติดแม่น้ำป่าสัก 
       - ทิศตะวันออก     ติดโรงน้ำแข็งแก่งคอย 
       - ทิศตะวันตก      ติดชุมชนถวิลวัฒนา

 

 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
    โรงเรียนเทศบาลตำบลแก่งคอย ได้รับการโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นสังกัดเทศบาล 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2506 สำหรับโรงเรียนหลังนี้ ทางเทศบาลได้รื้อถอนสร้างใหม่ โดยรื้อถอนจาก
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดแก่งคอย ) มาปลูกสร้างขึ้นใหม่ในที่ดินของเทศบาล ซึ่งมีจำนวน 9 ไร่ สร้าง เสร็จ
เรียบร้อย และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2509 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นเป็นประธาน และ
ให้ชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาล ตำบลแก่งคอย” ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดแก่งคอย ) มาเรียน
โรงเรียนนี้ เฉพาะชั้นประถมปีที่ 3-7 เท่านั้น และมีนายบรรพต สุวรรณสิน เป็นผู้รักษาการแทนตำแหน่งครูใหญ่
วันที่ 13กรกฎาคม พ.ศ. 2509 ได้ให้นายบรรพต สุวรรณสิน ไปช่วยราชการที่หมวดการศึกษา และแต่งตั้งให้
นายสุรพงษ์ ไชยสุรักษ์ เป็นผู้รักษาการแทนตำแหน่งครูใหญ่ 
    พ.ศ.2512 มีคำสั่งให้นายสุรพงษ์ ไชยสุรักษ์ ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเทศบาล 1
วัดแก่งคอย ) และย้ายนายประมุข นาวาผล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
พ.ศ.2515 เทศบาลสั่งยุบโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดแก่งคอย ) ให้มารวมกันเป็นโรงเรียน
เทศบาลตำบลแก่ง แก่งคอย โดยมีนายประมุข นาวาผล เป็นครูใหญ่
พ.ศ.2516 แยกโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดแก่งคอย ) กลับไปที่โรงเรียนเดิม และให้มีโรงเรียน
เทศบาล 2 โรงเรียน สำหรับโรงเรียนนี้ให้ชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง” โดยมี
นายประมุข นาวาผลเป็นครูใหญ่
พ.ศ.2525 ได้มีคำสั่งให้นายประมุข นาวาผล ไปรักษาการตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษาและ
แต่งตั้งให้นายเลิศ เชวงกูล ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการรักษาการแทนในตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ.2527 มีคำสั่งให้นางศุภากร เผ่าพงษ์ ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายธุรการเป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่ง
ครูใหญ่
พ.ศ.2530 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นางศุภากร เผ่าพงษ์ เป็นครูใหญ่
พ.ศ.2532 ผู้บริหารโรงเรียนได้เปลี่ยนตำแหน่งจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2539-2553 ผู้บริหารโรงเรียนได้เปลี่ยนจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการ
แต่ยังเป็นผู้บริหารคนเดิม นางศุภากร เผ่าพงษ์ จนถึงเดือนกันยายน ปี 2553
พ.ศ.2553-2554 นายปัญญา ศรีแก้ว  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
ได้ย้ายมารักษาการผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 
พ.ศ.2554-ปัจจุบัน นายจักรวรรดิ์ เหลี่ยมสมบัติ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง

   
  

 

 

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 36,554 Today: 4 PageView/Month: 181

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...