โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง http://bmschool.siam2web.com/

           หมายเลข  1  บริเวณหน้าเสาธง จัดสวนหย่อมทั้ง 2 ด้าน
             หมายเลข  2  บริเวณอาคารปิยะรักษ์ 1 ชั้นบนเป็นห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 ห้อง ชั้น 2จัดเป็นห้องนาฏศิลป์ จำนวน 1 ห้อง  ชั้นล่างจัดเป็นห้องวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 ห้อง
    
หมายเลข  3  บริเวณอาคารปิยะรักษ์ 2 เป็นห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2–4 จำนวน 10 ห้องเรียนเป็นห้องคหกรรม  ห้องจริยธรรม ห้องดนตรีอีกอย่างละ 1 ห้อง  รวมทั้งสิ้นเป็นห้องเรียน 12 ห้องเรียน  ส่วนด้านล่างปรับปรุงเป็นห้องผู้อำนวยการ(ห้องแหล่งการเรียนรู้)ห้องสภานักเรียน  ห้องประชุม  และห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     
หมายเลข  4 บริเวณอาคารปิยะรักษ์ 3 ชั้นบนเป็นห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 ห้อง ชั้น 2 จัดเป็นห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง เป็นห้อง Sound Lab จำนวน 2 ห้อง และเป็นห้องพักครู จำนวน 1 ห้อง ด้านล่างจัดเป็นห้องทะเบียนวัดผล  ห้องพัสดุและคุรุภัณฑ์  ห้องคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 ห้องใหญ่ ห้องวิชาการและทะเบียนวัดผล ห้องพยาบาล และห้อง
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา อีกอย่างละ 1 ห้อง
    
หมายเลข  5 บริเวณอาคารปิยะรักษ์ 4 เป็นอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง  ซึ่งขณะนี้ได้ใช้เป็นโรงอาหารชั่วคราว    เนื่องจากทางโรงเรียนรื้อโรงอาหารเก่าออกเพื่อสร้างอาคารปิยะรักษ์ 5
    
หมายเลข  6 บริเวณอาคารปิยะรักษ์ 5 สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2546 เป็นอาคารเรียนของระดับชั้นอนุบาล บริเวณด้านข้างจัดเป็นสวนหย่อม และห้องสวนสนุก(Joy World)
     หมายเลข  7 บริเวณอาคารศูนย์ประชาธิปไตยและสภานักเรียน
     
หมายเลข  8 บริเวณห้องเรียนสีเขียวติดกับสหการโรงเรียน
     หมายเลข  9 บริเวณห้องสุขาชาย จำนวน 10 ห้อง
    
หมายเลข  10 ศูนย์การเรียนรู้ห้องศิลปะ  
     
หมายเลข  11 อาคารปิยะรักษ์ 6 เป็นอาคารเอนกประสงค์  ชั้นบนเป็นห้องสมุด  ชั้นล่างจัดเป็นห้องศูนย์ปฏิบัติการ    วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย)ห้องพักครูและห้องสื่อการเรียน  
     
หมายเลข  12 บริเวณห้องสุขาหญิงติดกับแม่น้ำป่าสักด้านหลังโรงเรียน  
     หมายเลข  13 อาคารปิยะรักษ์ 8 สร้างเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2553 เป็นอาคารเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  จำนวน 12 ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง
     หมายเลข  14 สนามบาสเกตบอล สร้างเมื่อปี พ.ศ.2546 ใช้สำหรับการสอนในรายวิชาพละศึกษา และเป็นสถานที่บริการแก่ชุมชนทางด้านกีฬา
    
หมายเลข  15 บริเวณสนามกีฬาของโรงเรียน เป็นสถานที่สำหรับใช้ทำกิจกรรมหน้าเสาธงของโรงเรียนในตอนเช้าเป็นสนามที่ใช้เรียนวิชาพละศึกษาและแข่งขันกีฬาสี  และเปิดโรงเรียนให้บริการสนามแก่ชุมชน
     หมายเลข  16 อาคารปิยะรักษ์ 7(อาคารเอนกประสงค์โรงยิม) สร้างปี พ.ศ.2550 เป็นสถานที่ใช้เรียนวิชาพละศึกษา  และเปิดโรงเรียนให้บริการสนามแก่ชุมชน
     หมายเลข  17 บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
    
หมายเลข  18 บริเวณป้ายนิเทศของโรงเรียน มีไว้จัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ข่าวสารต่างๆ  แก่นักเรียนและผู้ปกครอง  คณะครู  และชุมชน 
     หมายเลข  19 หลังโรงเรียนติดริมแม่น้ำป่าสัก  ซึ่งจะมีต้นไม้  และม้านั่งไว้ให้นักเรียนได้นั่งพักผ่อน 
    
หมายเลข  20 แฟลตพนักงานครู  เป็นที่พักอาศัยของพนักงานครูและนักการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย
 

             

Advertising Zone    Close

Online: 2 Visits: 36,198 Today: 3 PageView/Month: 277

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...