โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง http://bmschool.siam2web.com/

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2556   

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเข้า ม.1 และ ม.4 ดังนี้
เปิดรับสมัคร
26 ก.พ.- 30 มี.ค.56
สอบคัดเลือก
1 เม.ย.56 
ประกาศผลสอบ
2 เม.ย.56
มอบตัว
5 เม.ย.56
หมายเหตุ   ม.1 รับจำนวน 120 คน ถ้าเกินต้องทดสอบ (นักเรียนเก่า 60 คน)
          ม.4 รับจำนวน  40 คน ถ้าเกินต้องทดสอบ

ติดต่อสอบถาม  0-3625-1918 / 089-2417929  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ครูดีเด่นประจำปี 2556  

นางกำไร    รักด่านกลาง ได้รับโล่รางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประเทศ 
                  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วงเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2556
จัดโดยสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
โดย
คณะครูของเราได้รับรางวัลผู้ครูดีเด่น จำนวน 2 ท่านดังนี้
 
1. นางกำไร    รักด่านกลาง ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น  ระดับประถมศึกษา 
 2. นางสาววันดี  จูพานิชย์   ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น  ระดับมัธยมศึกษา
คณะครูและนักเรียนขอแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารและคุณะครูที่ได้รับรางวัลทุกท่าน
คณะครูร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556    

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 คณะครูร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปรจำปี 2556 ณ สำนักงานเทศบาล
เมืองแก่งคอย จัดบูทกิจกรรมเล่นเกมเพื่อแจกรางวัล ดูแลบริการอาหารและน้ำดื่มแก่เด็กๆ 
รวมถึงการแสดงบนเวที  นักเรียนที่เป็นนักกีัฬารับเกียรติบัตรและเงินรางวัลเนื่องจากเป็น
นักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและเทศบาลในการแข่งขันกีฬาระดับเขตและระดับประเทศ
ส่วนบรรยากาศภายในงานนั้น  เด็กๆและเยาวชนของเราสนุกสนาน และได้รับของที่ระลึก
ของรางวัลกลับบ้านไปทุกคน ขอให้เด็กๆ มีความสุขตลอดไปนะจ๊ะผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนครูมอบของขวัญปีใหม่ท่านนายกฯ   

ผอ.จักรวรรดิ์  เหลี่ยมสมบัติ ผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนคณะครูเดินทางไปมอบของขวัญ
แก่ท่านสมชาย วรกิจเจริญผล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแก่งคอย และผู้บริหารของเทศบาล
อีกหลายท่าน  เนื่องจากวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2555 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555

  


 

ผู้บริหารและคณะครูเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2556 ณ ครัวนพรัตน์   

ส่่งท้ายปีเก่า 2555 ต้อนรับปีใหม่ 2556 โดยท่านผอ.จักรวรรดิ์  เปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆ นำ
คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ครัวนพรัตน์ อาหาร
ในวันนั้นเน้นอาหารเพื่อสุขภาพ เมนูปลาทั้งหมด  ดนตรีไพเราะ อาหารอร่อย คณะครูสนุกสาน
และอิ่มท้องตลอดงาน ขอขอบคุณท่านผอ.จักรวรรดิ์ที่ใจดีพาคณะครูไปฉลองปีใหม่อย่าง
สนุกสนานและมีความสุขต้อนรับปีใหม่คะ

  
 


 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (ตัวแทนแข่งระดับประ้เทศ) งานวิชาการ
เขตภาคกลาง ครั้งที่ 7 จ.นครปฐม   


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเช่นกัน  ได้รับรางวัลดังนี้
 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
     - ระดับประถมศึกษา  เหรียญทอง
     - ระดับม.ต้น       เหรียญเงิน (ตัวแทนระดับประเทศ)
     - ระดับม.ปลาย     เหรียญทองแดง
 โครงงานกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.ต้น  เหรียญเงิน

นำความปลื้มใจ  และภาคภูมิใจมาสู่คณะครู เพื่อนๆ ผู้ปกครองและโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง
ต้องขอยอมรับว่าเธอเยี่ยมจริงๆ อีกแล้วคะ
งานแถลงข่าวโรงเรียนต้นแบบโครงการรักษ์ต้นน้ำกับAIS  

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้บริหาร AIS ประธานเครือข่ายเศรษฐกิจ
พอเพียง และสื่อมวลชน ฟังแถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการรักษ์ต้นน้ำที่โรงเรียนเทศบาลบ้าม่วงเป็นโรงเรียนต้นแบบจัดกิจกรรมเน้นวิถีชีวิตพอเพียง  โดยสื่อมวลชนให้ความสนใจมาสัมภาษณ์ และ
เยี่ยมชมโครงการกันมากมาย 

 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานฌาปณกิจศพ ด.ต.วิเชียร บุญแก้ว  

ผอ.ปัญญา ศรีแก้วและคณะครูร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ด.ต.วิเชียร บุญแก้ว คุณพ่อของคุณครู
ศิริรัตน์ สงบจิต (ครูจอย) และร่วมพิธีฌาปณกิจศพในวันที่ 5 มิถุนายน ณ วัดแก่งคอย อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวบุญแก้วเป็นอย่างยิ่งคะ 


 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ขอใช้สถานที่ออกหน่วยบริการชุมชนเคลื่อนที่  

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  มาขอใช้อาคารเอนกประสงค์เพื่อออกหน่วยบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วิทยุ โทรทัศน์ พัดลม คอมพิวเตอร์ เครื่องเสีย ฯลฯ)ซ่อมรถจักรยานยนต์ มุ้งลวด แก่ชุมชน
บ้านม่วง ตั้งแต่วันที่ 4-5 มิถุนายน 2554กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/53 และกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน 

โรงเรียนสอบปลายภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอแจ้งปิดภาคเรียนและกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนดังนี้
-14-18 มี.ค.54 นักเรียนชั้น ม.1-5 ฟังผลการสอบ และยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว กรณีติด 0,ร
-21 มี.ค.54 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ ม.3 รับวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา
-31 มี.ค.54 นักเรียนชั้นอนุบาลและชั้น ป.1-6 ฟังผลการสอบและรับสมุดรายงานผลการเรียน
           นักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 รับใบ ปพ.1:1 (หลักฐานการสำเร็จการศึกษา)
- 1 พ.ค.54 ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้นทั้งนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่(รายงานตัวพร้อม
           ผู้ปกครอง)
 
-18 พ.ค.54 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/54
หมายเหตุ     กิจกรรมทุกกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป 
ติดต่อสอบถาม  0-3625-1918 ในวันและเวลาราชการ
พิธีมอบวุฒิบัตร นร.ชั้นอนุบาลปีที่ 3 และมอบใบประกาศนียบัตร นร.ชั้นม.3 สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553   

วันที่ 21 มีนาคม 2554 เป็นวันสำคัญของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่เรียนจบในชั้นปฐมวัย เพื่อ
เลื่อนชั้นขึ้น ป.1 เข้าร่วมพิธีรับวุฒิบัตร  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา
ภาคบังคับ เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตร ในวันนี้นักเรียนที่จบการศึกษาและผู้ปกครองมีความยินดี
และมีความสุขกับความสำเร็จของบุตรหลานของตน รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูก็ยินดีกับ
ความสำเร็จของลูกศิษย์เช่นเดียวกันร่วมงานแถลงข่าวงานย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 '54   

ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 คณะครูร่วมร่วมกับผู้บริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาลเดิน
รณรงค์เชิญชวนประชาชนชาวแก่งคอยร่วมงานประเพณีย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2และร่วมแถลง
ข่าวในภาคค่ำ บริเวณตลาดแก่งคอย เชิญชวนให้เที่ยวงานประเพณีประจำปี 2554 ซึ่งภายในงาน
จะมีการแสดงแสง สี เสียง ย้อนถึงเหตุการณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มาทิ้งระเบิดบริเวณตลาด
แก่งคอย  รวมถึงการประกวดนางงามลูกหลานแก่งคอย  การประกวดร้องเพลง   การออกร้าน
ย้อนรอยแบบโบราณ และพบกับกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ ขอเชิญชวนประชาชน และนักเท่องเที่ยว
แต่งกายย้อนยุคร่วมชมงานได้ ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2554 ณ บริเวณวัดแก่งคอย อำเภอ
แก่งคอย จ.สระบุรี  


 

 คณะครูนักเรียนร่วมงานจตุรมิตรกลุ่มเทศบาลพี่น้อง  

ในวันศุกรที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 นักเรียนร่วมเป็นนักแสดงต้อนรับคณะนักกีฬาจากเทศบาล 4
เทศบาลที่ร่วมเป็นเทศบาลพี่และเทศบาลน้อง  คณะครูและพนักงานเทศบาลร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อ
กระชับความสามัคคีเป็นที่สนุกสนาน บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาลพัฒนา และช่วงเย็นร่วมรับ
ประทานอาหารร่วมกัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย
คณะครูอบรมทำผลงานวิชาการ (อาจารย์ 3) และอบรมเครื่องมือประเมิน
การประกันคุณภาพแบบใหม่  


คณะครูเข้าร่วมการอบรมจัดทำผลงาวิชาการ (อาจารย์ 3)เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นถือว่า
เป็นการพัฒนาตนเองอีกระดับหนึ่ง อบรมระหว่างวันที่ 21-24 ม.ค. 2554 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
กรุงเทพฯ  และคณะครูเข้าร่วมการอบรมเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาแบบใหม่เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบที่ 3 อบรมระหว่างวันที่ 10-13 ก.พ. 2554 ณ
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ

  

 
นักเรียมัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรม ICT ดิจิตอลตะลอนทัวร์  

ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 มกราคม 2554 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วม
อบรมการเขียนเว็บไซต์ ในโครงการอบรม ICT ดิจิตอลตะลอนทัวร์ ของกระทรวง ICT ณ โรงเรียน
บางละมุง จ.ชลบุรี  นักเรียนได้รับความรู้และสามารถเขียนเว็บไซต์อัพโหลดบนอินเทอร์เน็ตได้หม่อมฯ ศรีรัศมิ์ เสด็จบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ศรีป่าสัก  

คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ เสด็จมาเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ลงในพระธาตุเจดีย์ศรีป่าสัก ณ วัดแก่งคอย เมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2554 นำความปลาบปลื้มและความเป็นสิริมงคลมาสู่ประชาชนชาวแก่งคอยเป็นอย่างยิ่งวันเด็กแห่งชาติ สำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย  

ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วงร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 และจัดซุ้มกิจกรรมสำหรับเด็กมีของรางวัลมากมาย โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็ก ๆ  การจับของรางวัล  การเล่นเกมส์ และมีอาหารให้รับประทานตลอดทั้งงาน นำความสนุกสนานมาสู่เด็กและเยาวชนชาวแก่งคอยเป็นอย่างยิ่ง 

  

 


นักเรียนรับรางวัลเยาวชนดีเด่น  จากนายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

นางสาวสิราวรรณ เจ๊กจันทึก นักเรียนชั้น ม.5 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2554 
นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ เป็นตัวแทนจากสภาสตรีฯ เนื่องจากได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2553 ได้เข้ารับโล่รางวัลกับท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 และรับรางวัลเยาวชนดีเด่นของเทศบาลเมืองแก่งคอย จากนายธวัช สุระบาล นายอำเภอเมืองแก่งคอย นำความยินดีมาสู่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วงเป็นอย่างยิ่งรางวัลเหรียญทอง, เหรียญเงิน, เหรียญทองแดงกีฬา อปท.  

- ตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 28 ระดับภาคกลาง ณ จังหวัด
  
กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25พ.ย.-5 ธ.ค.2553 กีฬาเทเบิลเทนนิส ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
  3 เหรียญ ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม กีฬาแบดมินตัน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 3 เหรียญ 
  
ทองแดง 2 เหรียญ กีฬาเปตอง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 2 เหรียญ
- การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด "สระบุรีเกมส์"กีฬาเทเบิลเทนนิสได้รับรางวัลเหรียญทอง 
  3 เหรียญ ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2553
- การแข่งขันกีฬาเยาวชนรอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กีฬาเทเบิลเทนนิส
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง วันที่ 29-30 ต.ค.2553
  ** ทุกรางวัลที่ได้รับมานั้น  นำมาซึ่งความยินดีแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
 
เป็นอย่างดียิ่ง*** 

ผอ.ปัญญา ศรีแก้ว มอบของขวัญปีใหม่แก่อาสาจราจร  

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 เวลา 08.00 น. ผอ.ปัญญา ศรีแก้ว มอบของขวัญปีใหม่ แก่
อาสาจราจรหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ที่บำเพ็ญประโยชน์ด้วยจิตสาธารณะ เห็นความสำคัญ
ของเด็กๆ ที่ข้ามถนนหน้าโรงเรียน ป้องกันและดูแลเด็กนักเรียนข้ามถนนทุกวันในช่วงเช้าและหลัง
เลิกเรียน ซึ่งไม่ได้รับเงินเดือน ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ผอ.ปัญญา เล็งเห็นความสำคัญและความเสียสละของบุคคลในชุมชนจึงได้มอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดีต่อไป 

 งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่คณะครูบ้านม่วง  

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 เวลา 16.00 น. ผอ.ปัญญา ศรีแก้ว จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
แก่คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง มีอาหารเครื่องดื่มจากร้านที่ขึ้นชื่อ พร้อมเครื่องดื่มมากมาย 
อีกทั้งยังร้องเพลงคาราโอเกะด้วยความสนุกสนาน ถึงแม้จะไม่มีของขวัญมาจับรางวัลเหมือนเช่น
ที่ผ่านมา แต่ก็ได้น้ำใจจาก ผอ.ปัญญา คุณครูอาจารย์ 3 และครูอวุโส มอบรางวัลเงินสดมาเป็น
ของขวัญให้ครูในโรงเรียนได้ชื่นใจ โดยการจับรางวัล ภายในงานวันนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน
เป็นกันเอง ครื้นเครงเป็นอย่างยิ่ง 

 
ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานเทศบาล 

คืนวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553 ผอ.ปัญญา ศรีแก้วและคณะครูร่วมงานวันมหามงคลเฉลิมพระ-ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บริเวณรอบสนามภายในสำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอยโดยมีหน่วยราชการ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร  เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายธวัช สุระบาล นายอำเภอเมืองแก่งคอย เป็นประธานในพิธี บริเวณงานมีการจัดไฟ ประดับประดาสวยงาม มีการออกร้านอาหารเลิศรส ให้กับข้าราชการ พนักงาน
หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับประทานอาหารกันด้วย 

 


กิจกรรวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง  


ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วงจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  ที่จะมาถึงในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 นี้ บริเวณรอบสนามภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองร่วมตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป และในเวลา 09.00 น.เริ่มพิธีการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีของคณะครู 
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 


รางวัลชนะเลิศ  ริ้วขบวนกระทง งานประเพณีลอยกระทง ปี 53  

ผอ.ปัญญา  ศรีแก้ว ขึ้นเวทีรับ รางวัลชนะเลิศ ริ้วขบวนแห่กระทง และรางวัลชมเชยกระทงประเภทสวยงาม เนื่องในงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลเมืองแก่งคอย เมื่อคืนวันลอยกระทงอาทิตย์ที่
21 พ.ย.53 โดยโรงเรียนได้ประดิษฐ์กระทง  และตกแต่งริ้วขบวนกระทงอย่างประณีตสวยงาม   ตามหลักการของประเพณีไทย รวมทั้งสิ้น 4 ขบวน ใช้ผู้ร่วมขบวนจำนวนทั้งสิ้น 150 คน ซึ่งเป็น
นักเรียนและคณะครูในโรงเรียน นำความยินดีมาสู่พวกเราชาวบ้านม่วงเป็นอย่างยิ่ง
 

รางวัลเหรียญทองแดง วิชาภาษาไทย 
จากการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปี 2553
 
 

เด็กหญิงแพรพลอย  ครองตรี  นักเรียนชั้น ม.2/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน
คนเก่งในท้องถิ่น วิชา ภาษาไทย (มัธยมศึกษาตอนต้น) ระดับประเทศ  คุณครูผู้ฝึกสอน คือ
คุณครูศศิทิพ ทิพโม
 โดยแข่งขันระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
กรุงเทพมหานคร...คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วงขอแสดงความยินดีด้วยจ้า...
     

                

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 36,197 Today: 2 PageView/Month: 276

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...